Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Profiton s.c. Jacek Olczyk, Anna Zabawska z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 80/98/266 ( dalej  "Spółka") właścieciel i operator stron internetowych pod adresem www.wedzarenka,pl.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).Do obsługi zamówień klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, danych adresowych niezbędnych do dostarczenia zamówionego towaru, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Zbierane dane osobowe w sklepie internetowym są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną i archiwizacji. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania tych danych dla celów rachunkowych i podatkowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabezpieczamy dane przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym i przetwarzaniem ich w sposób naruszający obowiązujące w tej kwestii prawo. ,Dostęp do bazy danych posiadają jedynie właściciele Sklepu Internetowego.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Podanie danych osobowych przez klienta jest całkowicie dobrowolne z zastrzeżeniem, że ich brak może uniemożliwić nam ich realizację ( np. dane umożliwiające dokonanie płatności on-line firmie  eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, dane umożliwiające realizację dostawy przez firmę kurierską InPost NIP: 6793087624)

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres Profiton s.c. Jacek Olczyk, Anna Zabawska, ul. Łagiewnicka 80/98/266 91-456 Łódź , mailowo : biuro@wedzarenka.pl lub profiton@profiton.pl  bądź telefonicznie pod numerem 042 655 61 93 lub +48 603 991 623.

Copyright © 2012 wedzarenka.pl | Sklep internetowy Quick.Cart | Projekt i realizacja: Smokershop.pl